W OKRESIE FERYJNYM i WAKACYJNYM: PROMOCYJNE KURSY  DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW !!!!!!!!!!! Możliwość bezpłatnego korzystania z placu manewrowego WORD!!!!!!!

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM - OKREŚLENIE PROFILU I PREDYSPOZYCJI PSYCHOLOGICZNYCH  !!!